Nieuwenkamp ontwierp ook, zonder een daartoe geeigende opleiding, een fraai woonschip (De Zwerver), woonhuizen en ateliers. Tevens voerde hij talrijke restauraties uit.

Scheepsbouwer

Na zijn eerste reis naar India in 1998 kon Nieuwenkamp geen rust meer vinden. Hij ontwierp een woonboot, De Zwerver, iets wat in die tijd eigenlijk nog niet echt bestond. Hij ging daartoe op kamers bij de scheepswerf om mee te werken aan de (begeleiding van de) bouw daarvan. Op zijn eerste proefvaart naar Edam had hij nogal wat bekijks: het schip had geen echte voor- en achterkant, alleen rechthoekige opbouw (kop en kont ontbraken nog), omdat Nieuwenkamp eerst wilde uitproberen of wonen op het water hem wel beviel. Dat was het geval. Na terugkeer op de werf werd het schip voltooid. Prachtig is het 17e eeuwse interieur, dat Nieuwenkamp met houtsnijwerk heeft verfraaid.

De bijzondere woonark, die geen zeil of motor had maar werd getrokken door een sleepboot of gejaagd door een trekpaard, kon ook goed worden geboomd; Nieuwenkamp werd er snel vaardig in. Maar vaak was er ook een schipper aan boord, Anton Slot.

Architect

Ook aan land liet Nieuwenkamp veel bouwkundige sporen na. In Edam ontwierp hij zijn eigen huis en atelier. Daarbij kwam nog een botenhuis en een huisje voor zijn tuinman. Tegenover zijn woning, aan de overzijde van het water, kocht hij huisjes om te verhinderen dat deze na sloop op een lelijke wijze herbouwd zouden worden. Dat deed hij liever zelf. Hiervoor maakte hij de bouwtekeningen, was uitvoerder en uiteraard opdrachtgever.
Voorts ontwierp Nieuwenkamp een drietal boerderijen op de Veluwe.

In Lunteren staat een uitkijktoren die ontworpen is door Nieuwenkamp. De toren staat in het Lunterense Buurtbos, een schenking van de oudoom van Nieuwenkamp’s vrouw Anna Wilbrink, Johannes (Johan) van den Ham, aan de gemeente Lunteren. Later is de toren verhoogd. Ook in Lunteren staat een prachtig landhuis (de Eekhorst), dat Nieuwenkamp ontwierp voor zijn schoonzuster Gerharda Wilbrink. In het interieur vindt men de typische Nieuwenkamp-detailleringen terug.