Stichting W.O.J. Nieuwenkamp

Stichting W.O.J. Nieuwenkamp
Statutair gevestigd te: Edam

RSIN nr. 003558964
K.v.K. nr. 41234398

 

Contactgegevens

Internet: wojnieuwenkamp.nl
Post: Stichting W.O.J. Nieuwenkamp, p/a mevr. E.E. Gaaikema, Ferdinand Huyckburg 16,
2907 HW Capelle aan den IJssel.
M: [email protected]
T: 06 – 241 44 666

Bestuurssamenstelling

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: W.E. (Wiepke) van Erp Taalman Kip
Penningmeester: P.W.E.M. (Peter) Tops
Secretaris: E.E. (Elien) Gaaikema

Overige bestuursleden:
G.G. (Geertje) van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp
J.A. (Jacqueline) Visser-Westerbrink
O.E. (Olga) van Erp Taalman Kip

Doelstelling

  • Het bevorderen van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschutgedachte in Edam en omgeving en het opwekken van belangstelling voor en verspreiden van kennis omtrent Zuid- en Oost-Azië, meer in het bijzonder van voormalig Nederlands Indië.
  • Het bevorderen van het behoud, de uitbreiding, de bestudering en het ten algemene nutte dienstbaar maken van de verzamelingen van voorwerpen op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied en de verzameling van schilderwerken, tekeningen en etsen door de stichter bijeengebracht en door hem vervaardigd.
  • In de statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de verzamelingen en bezittingen van de stichting voor publiek toegankelijk moeten zijn.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden vergoed.

Financiële verantwoording en verslaglegging

Voor onze financiële verantwoording en verslaglegging verwijzen wij naar de onderstaande gegevens.