Nieuwenkamp heeft een groot aantal boeken geschreven, en die natuurlijk ook altijd zelf geïllustreerd (zie links/publicaties). Hij schreef over alles wat hem boeide.

Ook was hij goed thuis in de lithografie: zijn belangrijke werk “Bali en Lombok” (het eerste standaardwerk over inheemse kunst en cultuur van Bali) werd in zijn geheel op het schip De Zwerver gedrukt en uitgegeven. Later in 1910 gaf uitgeverij Elsevier een verkleinde versie uit, die vervolgens werd omgewerkt en herdrukt in 1922. Het Handelsblad publiceerde zijn brieven over zijn zwerftochten door Bali.

Geen schrijver pur sang?
Nieuwenkamp schrijft in zijn voorwoord in Bali en Lombok dat hij geen schrijver is, maar dat moet doen omdat er niemand anders is die de buitenissige zaken, die hij op Bali tegenkwam, kan duiden. Toch wordt hij later verschillende malen als schrijver geroemd, in 1906 wordt hij tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde benoemd.

Nieuwenkamp schreef vrijwel dagelijks, dat gebeurde meestal in de avonduren, nadat het andere werk gedaan was. Hij kon heel humoristisch schrijven.