Stichting W.O.J. Nieuwenkamp

Stichting W.O.J. Nieuwenkamp werd op 25 februari 1947 in Edam opgericht door de kunstenaar zelf. Deze stichting beheert een belangrijk deel van zijn kunstwerken.

Doelstelling

Stichting W.O.J. Nieuwenkamp heeft ten doel:

  • Het bevorderen van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschutgedachte in Edam en omgeving en het opwekken van belangstelling voor en verspreiden van kennis omtrent Zuid- en Oost-Azie, meer in het bijzonder van voormalig Nederlands Indie.

  • Het bevorderen van het behoud, de uitbreiding, de bestudering en het ten algemene nutte dienstbaar maken van de verzamelingen van voorwerpen op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied en de verzameling van schilderwerken, tekeningen en etsen door de stichter bijeengebracht en door hem vervaardigd.

In de statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de verzamelingen en bezittingen van de stichting voor publiek toegankelijk moeten zijn.

Collectie

Een deel van het artistieke werk en van het archief van Nieuwenkamp is ondergebracht bij Stichting W.O.J. Nieuwenkamp. Veel van zijn werk is echter nog verspreid over de wereld te vinden, in diverse publieke en particuliere collecties.

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

W.E. (Wiepke) van Erp Taalman Kip, voorzitter
P.W.E.M. (Peter) Tops, penningmeester
E.E. (Elien) Gaaikema, secretaris
G.G. (Geertje) van Erp Taalman Kip – Nieuwenkamp
J.A. (Jacqueline) Visser – Westerbrink
O.E. (Olga) van Erp Taalman Kip

Stichting W.O.J. Nieuwenkamp
p/a E.E. Gaaikema, secretaris
Ferdinand Huyckburg 16
2907 HE Capelle aan den IJssel

E: [email protected]
T: 06- 241 44 666