Nieuwenkamp heeft veel sporen achtergelaten in musea en op andere kunstverzamel-plekken. Daarnaast publiceerde hij veel en ook over hem en zijn omvangrijke werk is het nodige geschreven.

Links

Publicaties

W.O.J. Nieuwenkamp schreef:

 • Oude Hollandsche Steden aan de Zuiderzee
  Samen met kunstbroeder J.G. Veldheer.
  Tekst, W. Tuyn. Erven F. Bohn, Haarlem 1897.
 • Dordrecht. Album met etsen
  Samen met J.M. Graadt van Roggen.
  Uitgave Frans Buffa & Zonen, Amsterdam 1897
  (later P.J. Zurcher)
 • Gids voor Bandoeng, Garoet en Omstreken
  Tekst J.G. Doorman, 1898. Herdrukt in 1908.
 • Old Dutch Towns and Villages of the Zuiderzee
  T. Fischer, Unwin 1901.
 • Alte Hollandische Stadte und Dorfer an der Zuidersee
  Eugen Diederichs, Leipzig 1902.
 • Catalogus van Etsen en Houtsneden
  Zwerver Uitgave, diverse drukken tussen 1902 en 1904.
 • Bali en Lombok
  Zwerver Uitgave, 1906 – 1910.
 • Zwerftochten op Bali
  Elsevier, Amsterdam 1910.
 • Tweehonderd Etsen en Houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp
  Geschreven samen met Dr. H.J. Hubert.
  Wed. G. Dorens en Zoon, Amsterdam 1912.
 • Vijftig nieuwe etsen van W.O.J. Nieuwenkamp
  Geschreven samen met dr. J.B. De la Faille.
  Eisenloeffels Kunsthandel, v.h. Wed. G. Dorens en Zoon, Amsterdam, 1916.
 • Zwerftochten op Bali
  Elsevier, Amsterdam 1922.
  Geheel herziene herdruk van 1910.
 • Sammlung W.O.J. Nieuwenkamp
  Auriga Verlag, Berlijn 1924.
 • Heilige steden
  H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag1924.
 • Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden
  Elsevier, Amsterdam 1925.
 • Bouwkunst van Bali
  H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag 1926.
 • Beeldhouwkunst van Bali
  H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag 1928.
 • Mijn Huis op het Water, mijn Huis op het Land
  Leopolds Uitg. Mij., Den Haag 1930. Het vervolg hiervan, deel II, is van 1935.
 • Een Florentijnsche Villa
  Leopolds Uitg. Mij., Den Haag1936.
 • Kalender van Bali
  Volksuniversiteit Rotterdam,1937.
 • Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali
  H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag 1947.
 • Het Huis op den Heuvel
  H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag 1949.

Over WOJ Nieuwenkamp zijn talloze publicatie verschenen. De belangrijkste:

 • W.O.J. Nieuwenkamp
  B.P. van IJsselstein. Elseviers Geillustreerd Maandschrift, oktober 1902
 • De Zwerver en zijn Bewoner Nieuwenkamp
  J.H. Rossing. Eigen Haard, mei 1905.
 • Karakterschets W.O.J. Nieuwenkamp
  Frans Netscher. De Hollandsche Revue, mei 1907.
 • W.O.J. Nieuwenkamp en zijn Zwerver
  Tervooren, De Wereldkroniek, november 1907.
 • W.O.J. Nieuwenkamp in het Stedelijk Museum
  R.W.P. De Vries jr. Elseviers, Maandschrift, maart 1913.
 • Tweehonderd Etsen en Houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp
  Prof. dr. Hans W. Singer, Dresden. Kunstchroniek Kunstmarkt.
  Wochenschriften Kenner und Sammler, mei 1913.
 • Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-India en hun Beteekenis voor de Land- en Volkenkunde
  Dr. Herman F.C. Ten Kate. Bijdragen Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch India, afl. 4, 1913.
 • Iets over Nieuwenkamp en zijn vroeger Werk
  Anne Hallema. Vijftig Nieuwe Etsen van W.O.J. Nieuwenkamp.
  Eissenloefels Kunsthandel, v.h. Wed. G. Dorens en Zn. 1916.
 • Nieuwenkamp de Tempeletser
  Anne Hallema, De Kroniek, april 1916.
 • De Houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp
  Anne Hallema. Onze Kunst, Antwerpen, juli 1917.
 • Nieuwenkamp´s vierde Reis naar onze Oost.
  G.P. Rouffaer, Nederlandsch-India, Oud en Nieuw, November 1917.
 • Karakterschets W.O.J. Nieuwenkamp
  Joh. Koning. De Hollandsche Revue. Juli-augustus 1923.
 • 1874-1924 W.O.J. Nieuwenkamp
  Boekje, uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Nieuwenkamp.
  Galerie Kleykamp, druk Swets & Seitlinger, Amsterdam, juli 1924.
 • W.O.J. Nieuwenkamp
  S.H. De Roos. Het Grafisch Museum, Februari 1935.
 • Bij W.O.J. Nieuwenkamp
  W. Petillon, Eigen Haard, december 1935.
 • Kunstenaars op Bali
  Ruud Spruit, The Pepin Press BV en A.G. De Roever, Amsterdam, 1995.

Na zijn dood zijn onder meer verschenen:

 • W.O.J. Nieuwenkamp, etno-grafikus van Bali
  Etnografisch Museum Nusantara, Delft 1974.
 • W.O.J.N., Leven en werken, bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
  Door kleinzoon W.O.J. Nieuwenkamp jr., A.W. Bruna, Utrecht 1979.
 • W.O.J. Nieuwenkamp, First European Artist in Bali
  By Bruce W. Carpenter. Archipelago Press, Singapore 1997.
 • W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950; gezien door tijdgenoten
  J.F.K. Kits Nieuwenkamp, Bekking, Amersfoort 1997.
 • W.O.J. Nieuwenkamp. Bali, toen het nog een paradijs was. Reisverhalen, tekeningen en prenten. Elsevier 2013
 • W.O.J. Nieuwenkamp, Bouwstoffen en Toegepaste kunst, grafiek & illustraties. Ernst Braches i.s.m. J.F. Heijbroek 2016